Standpunten van politieke partijen over opvoeding

parenting

Morgen is het zo ver, dan zijn de verkiezingen! Om je nog even aan het denken te zetten deel ik vandaag de standpunten van politieke partijen waarin het onderwerp: opvoeding, centraal staat. Ik deel in dit artikel alleen de visie van de acht grootste partijen, anders wordt het artikel wel erg lang. Voor de overige partijen kun je dus beter even op hun eigen site kijken. In eerste instantie was ik trouwens van plan om dit artikel ook over onderwijs te laten gaan, maar dan werd het wel heel veel tekst en bovendien schreef Maike al een duidelijk artikel over dit thema!

VVD

 • Sporten wordt gestimuleerd. Door te sporten kunnen kinderen onder andere leren omgaan met winst en verlies.
 • Bij kindermishandeling moet de dader worden aangepakt.
 • Wanneer er sprake is van criminaliteit moet er al op jonge leeftijd worden ingegrepen.
 • Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
 • In de jeugdzorg komt er één hulpverlener per gezin. Dit geeft meer overzicht voor ouders en kind.
 • Werkende ouders krijgen een bijdrage voor de kinderopvang, op deze manier kunnen zij blijven werken. Ouders die niet werken hebben deze bijdrage niet nodig.

PVDA

 • De kosten van de kinderopvang gaan omlaag en de kwaliteit gaat omhoog. Hier wordt 2 miljard euro ingestoken.
 • Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid naar drie maanden.
 • Kinderen van 2 tot en met 4 jaar kunnen minimaal 16 uur naar de kinderopvang.
 • Kinderopvang sluit beter aan op het onderwijs.
 • Er komt meer aandacht voor armoedebestrijding bij kinderen.
 • Bij kindermishandeling wordt de dader aangepakt.
 • Één gezin, één plan, één hulpverlener.
 • De overgang in de jeugdzorg van kinderen onder de 18 naar 18+ zal soepeler verlopen.

PVV

 • ? (Op hun site staan geen standpunten rondom opvoeding.)

SP

 • Per gemeente komt hetzelfde aanbod qua jeugdzorg.
 • Geen wachtlijsten in de jeugdzorg.
 • Mantelzorgers krijgen een onkostenvergoeding.
 • Gratis kinderopvang voor kinderen van 2 tot en met 4. Hierbij gaat het om vier dagdelen.

CDA

 • Vechtscheidingen worden aangepakt.
 • Zondag wordt ‘familiedag’. De familie staat op deze dag centraal.
 • Er komen drie maanden extra ouderschapsverlof.
 • Mantelzorgers krijgen een onkostenvergoeding.
 • Criminaliteit wordt vroegtijdig aangepakt. De kosten worden verhaald op de ouders en de jongeren worden zelf ingezet bij het herstellen van de schade.
 • Per gezin komt er een gezinsondersteunend budget.
 • Overgangsbeleid in de jeugdzorg van <18 naar 18+.
 • Tegen een eigen bijdrage in de ambulante jeugdzorg aangezien dit voor een hogere drempel zorgt.

D66

 • Geen onderscheid tussen gehuwde, ongehuwde of geregistreerde partners. Het wordt voor hen makkelijker om erkenning te krijgen voor het ouderlijk gezag.
 • Erkend ouderschap moet ook mogelijk zijn voor meer dan twee ouders. Dit geldt voor meeroudergezinnen.
 • Onderzoek naar contact tussen kind en uitwonende ouder na een scheiding.
 • In alle gemeenten de mogelijkheid tot zorg voor kinderen waarbij sprake is van kindermishandeling.

ChristenUnie

  • Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders van kinderen van 0 tot en met 5 jaar.
  • Verlenging van het ouderschapsverlof. Voor vrouwen wordt dit twintig weken en voor mannen tien dagen.
  • Laagdrempelige ouderschapscursussen via consultatiebureaus.
  • Goede verbinding tussen onderwijs en zorg.
  • Er komt een nationaal programma tegen kindermishandeling.
  • Sport wordt toegankelijk voor iedereen, hier zal de overheid geld in gaan investeren.

Groenlinks

 • Jeugdwerkloosheid wordt aangepakt. Na maximaal vier maanden krijgen werklozen een baan, stage of opleiding aangeboden.
 • Jeugd GGZ wordt opgenomen in de zorgverzekering.
 • Jeugdzorg ligt in handen van de gemeenten, maar er vindt wel een strenge landelijke controle plaats.
 • Kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten hebben ook recht op jeugdzorg.
 • Kinderen van 0,5 tot 4 jaar krijgen per week drie dagen gratis kinderopvang.
 • Ouders krijgen het eerste half jaar ouderschapsverlof.

Bronvermelding

Foto: Freestocks.org
Tekst: Websites van genoemde politieke partijen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s